OM FÖRETAGET

Som distributör för välrenommerade tillverkare erbjuder vi problemlösningar för mätning av bland annat nivå, avstånd, flöde, tryck, temperatur, vikt, position och service. Utbudet spänner över allt från enkla vakter till kompletta nyckelfärdiga anläggningar. Tack vare stor applikationskännedom, ett brett program inklusive servicekunnande och mångårig erfarenhet så har vi goda möjligheter att lösa Era mätproblem.
Letar Ni efter en lösning på mätfall så fråga oss alltid. Kan vi inte lösa det så vet vi oftast vem som kan!

Affärsidé

Inom behovsområdet: nivå/volym, flöde, temperatur, vikt och lägesbestämning tillhandahålla lösningar som ökar driftsäkerheten samt sänker kundernas kostnader genom säkra problemlösningar. Kunderna erbjuds:


  • Hög problemlösningskompetens
  • Applikationskunnande
  • Stor erfarenhet av många olika mätprinciper
  • Stort sortimentsbredd
  • Support, fältservice och utbildning

Kort om mig

Jag har i mer än 30 år varit leverantör av mätinstrument, företrädesvis givare och systemlösningar till process- verkstadsindustrin och energiverk. Under alla år har jag som säljare och teknikansvarig ansvarat för rätt mätteknik på rätt ställe samt även utfört idrifttagningar och löpande service hos våra kunder. Mina kunder har huvudsakligen varit i norra Sverige och följaktligen företag inom gruvindustri, stålverk, papper/massaindustrin och energiverk. Jag har tidigare varit en av tre delägare av Wesmar AB och efter att vi sålde bolaget 2007 till Hugo Tillquist AB även jobbat där i 6 år.

Per Carlsson

Per Carlsson, grundare Process Carlsson AB.

LinkedIn